Skip to main content Skip to footer

Oedeemtherapie

Wat is oedeemfysiotherapie?

Oedeemfysiotherapie is een specialisme binnen de fysiotherapie. Oedeemfysiotherapie, ook wel lymftherapie genoemd, is een vorm van fysiotherapie die gebruikt wordt bij aandoeningen met zwellingen. Lymfoedemen zijn aanhoudende zwellingen in armen, borst of benen. De ledematen worden bij toenemende zwellingen zwaar, vermoeid, pijnlijk en onbeweeglijk. Dagelijkse bezigheden zoals het huishouden, het werk of de hobby worden een ware last of kunnen niet meer uitgevoerd worden. Oedeemfysiotherapie is een combinatietherapie van massagetechnieken, compressie en oefentherapie.

Wanneer heeft u baat bij oedeemfysiotherapie?

Oedeem kan aangeboren zijn of ontstaan na bijvoorbeeld kanker of wondroos. Oedeemfysiotherapie wordt daarom regelmatig ingezet na behandeling van borstkanker en prostaatkanker of bij problemen met spataderen of open benen. Door lymf- of oedeemfysiotherapie vroegtijdig in te zetten, wordt voorkomen dat bewegingsbeperkingen optreden en dat u in uw dagelijkse bezigheden wordt gehinderd. De kans op complicaties zoals wondroos en open wonden wordt door inzet van deze therapie verkleind. Vanuit Fysiotherapie Hoogkerk wordt daarom ook veel samengewerkt met specialistische verpleegkundigen en artsen om tijdig de oedeemtherapie te starten.

Hoe werkt oedeemfysiotherapie?

De oedeemfysiotherapeut probeert de afvoer van vocht onder meer te stimuleren met oefentherapie, waarbij de spieren worden aangespannen om het vocht af te voeren via de lymfe- en bloedbanen in het lichaam.
De oedeemtherapeut van Fysiotherapie Hoogkerk maakt ook gebruik van manuele lymfdrainage. Dit houdt in dat ze het vocht behandeld, wat op plaatsen in het lichaam zit waar het niet hoort. Daarnaast kan de oedeemfysiotherapeut bandages, tape en therapeutische kousen gebruiken om vochtophoping tegen te gaan.

Mariken Tjakkes van Fysiotherapie Hoogkerk heeft eerst opleiding fysiotherapie afgerond en heeft vervolgens zich gespecialiseerd in oedeemtherapie.
Mariken praktiseert de oedeemtherapie zowel aan het Hoendiep als aan het Medisch Centrum Ruskenborg.

Contact

U kunt contact opnemen met ons middels het contactformulier, telefonisch, per mail of WhatsApp.