Skip to main content Skip to footer

Bekkenfysiotherapie

 • Steun geven aan de buikorganen zoals blaas, baarmoeder, endeldarm en vagina.
 • Opvangen van de buikdruk bij bijvoorbeeld hoesten, lachen, sporten en verandering van houding.
 • Bijdrage leveren aan de stabiliteit in het bekken en de lage rug.
 • Openen en sluiten van de plasbuis en anus.

Een klacht of functiestoornis in de lage rug, het bekken of de bekkenbodem kan leiden tot klachten. Een goede samenwerking tussen buikspieren, rugspieren en bekkenbodemspieren is noodzakelijk voor een goede houding en beweging. Een bekkenfysiotherapeut helpt u op de juiste manier de bekkenbodemspieren en de spieren die daarmee samenwerken bewust te leren gebruiken en te voelen.

Met welke klachten u naar een bekkenfysiotherapeut kan?

 • Urine-incontinentie
 • Obstipatie
 • Fecale incontinentie
 • Verhoogde aandrang voor het plassen of ontlasting
 • Recidiverende urineweginfecties
 • Klachten als gevolg van verzakking van baarmoeder, blaas en/of darmen.
 • Zwangerschap gerelateerde bekkenpijn
 • (Herstel) bekkenbodem na zwangerschap en bevalling
 • (Chronische) pijn in de buik, lage rug, het bekken of bekkenbodemgebied
 • Klachten in relatie tot seksualiteit zoals bijvoorbeeld; pijn bij het vrijen of erectiestoornissen.
 • Behandeling voor/na een operatie in bekkengebied

Onderzoek

Voordat een bekkenfysiotherapeut kan overgaan tot het behandelen van uw klacht wordt een uitgebreid onderzoek gedaan. Dit onderzoek bestaat uit een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek.

Vraaggesprek 

Tijdens het vraaggesprek worden er vragen gesteld over uw klacht(en) en het ontstaan van uw klacht(en). Er worden eventueel vragenlijsten ingevuld zodat er een goed beeld van de huidige situatie ontstaat.

Een lichamelijk onderzoek van de lage rug, het bekken en de bekkenbodem

Het lichamelijk onderzoek bij de bekkenfysiotherapeut kan anders zijn dan u gewend bent van uw algemeen fysiotherapeut of manueel therapeut.

Tijdens een (uitwendig) lichamelijk onderzoek kijkt de bekkenfysiotherapeut naar uw houding. De bekkenfysiotherapeut kijkt daarbij naar het bewegen van uw ruggengraat en het bekken, naar hoe u ademt, hoe de kracht, lengte en sturing van diverse spieren rondom het bekken is.

Echter, de bekkenbodemspieren liggen verstopt in het bekken en zijn van buitenaf niet te zien of te beoordelen. Om het functioneren van de bekkenbodem te kunnen beoordelen is een bekkenfysiotherapeut speciaal opgeleid voor het uitvoeren van een inwendig onderzoek. Dit onderzoek is erop gericht het functioneren van de bekkenbodem in kaart te brengen en de eventuele oorzaak van uw klachten te achterhalen. Het inwendig onderzoek gaat altijd in overleg met de patiënt, mocht u bezwaar hebben tegen dit onderzoek dan kunt u dit aangeven. De bekkenbodemfunctie is ook te beoordelen door een hand op de buik en een hand tegen de onderbroek te leggen. Echter is een inwendig onderzoek nauwkeuriger.

Behandeling

Er wordt samen met u een behandeldoel opgesteld. Om dit doel te behalen wordt er ingezet op het herstel van het functioneren van de bekkenbodemspieren waardoor de controle over urine, ontlasting, seksualiteit en eventuele andere klachten verbetert. Het verbeteren van de functie van de bekkenbodem en daarmee uw klachten vereist tijd, motivatie en inzet. Over het algemeen is de behandelingsfrequentie laag. Een paar keer eenmaal per week en daarna om de paar weken. De bekkenfysiotherapeut adviseert u over houding, belasting, toiletgedrag, drink- en eetgedrag en u krijgt spierversterkende- en/of ontspannings– en ademhalingsoefeningen.
Eventueel wordt er tijdens het behandelen ondersteunend gebruik gemaakt van inwendig toegepaste apparatuur zoals myofeedback middels de MAPle.

Myofeedback middels de MAPle.

Als blijkt dat u geen bewuste controle heeft over de bekkenbodemspieren dan is myofeedback middels de MAPle een manier om het u wel duidelijk te maken. Met myofeedback wordt er gebruik gemaakt van een probe die vaginaal of anaal wordt ingebracht. Via het beeldscherm op de iPad krijgt u informatie over het aan- en ontspannen van de bekkenbodemspieren. U kunt de bewegingen van uw bekkenbodem volgen: u wordt zich meer bewust van deze spieren, waardoor u ze beter kunt gaan gebruiken.

Elektrostimulatie

Soms kan het ook nodig zijn de spieren wat extra te prikkelen. D.m.v. elektrostimulatie worden de spieren geprikkeld om weer goed te kunnen aanspannen of ontspannen. Deze prikkel is pijnloos. U wordt zich bewust van waar het probleem zich precies bevindt en deze gerichte behandeling kan de problemen verminderen of verhelpen.